köçürmək

köçürmək
f.
1. Birinin yaşayış yerini dəyişdirmək, bir yerdən başqa yerə daşındırmaq. Ailəni yaylağa köçürmək. Bağa köçürmək. – Alyoşa isə, öz düşərgəsini həmin dəyədən çıxarıb, daha dərinlərə . . köçürmüşdü. S. R.. <Ümid:> Usta, Fərrux işini buraxıb ailəsini rayona köçürərmi? B. Bayramov. // Bir yerdən başqa yerə gətirmək, olduğu yeri dəyişmək, yerini dəyişmək, (heyvanlar, quşlar, bitkilər haqqında). – Meşəçi seleksiyaçılar Miçurinin seleksiya üsullarından istifadə edərək cənubda yetişən qoz, fındıq, püstə, şabalıd, badam və başqa meyvə bitkilərini şimaldakı rayonlara köçürə bilmişlər. (Qəzetlərdən).
2. məc. Ərə vermək. <Fəramərz kişi:> Qızı köçürəndən bəri işimiz yaxşı getməyir, əlimiz çatmayır. T. Ş. S.. <Yaqut:> Özün bilirsən ki, mən özgəsinin adaxlısıyam, bu yaxında məni köçürəcəklər. Ə. M..
3. Surətini çıxarmaq, üzünü çıxarmaq, olduğu kimi mətni başqa yerə yazmaq. Yazını köçürmək. – <Qəndab:> <Məzahir> riyaziyyat dəftərimi . . xəlvətcə götürüb köçürür, sonra da üzümü bir yana çevirəndə mənim skamyama atırdı. B. Bayramov. // Ümumiyyətlə, yazmaq. Dəmirov çalışıb qeydlər götürdüyü, öz fikirlərini ağ kağızlara köçürdüyü zaman Qiyasəddinov içəriyə girdi. S. R..
4. Bax keçirmək 1 6-cı mənada. Pul köçürmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • köçürmə — «Köçürmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçürdülmək — «Köçürmək»dən məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istinsax — ə. 1) surətini çıxarma, üzünü köçürmə; 2) üzünü köçürməklə çoxaltma; yayma; 3) ləğv etmə, aradan qaldırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəql — is. <ər.> 1. bax nağıl. Qəhrəman balaca Sabir üçün müxtəlif nəql danışırdı. S. R.. Nəql etmək – bir əhvalatı, hadisəni, hekayəni və s. ardıcıllıqla danışmaq, söyləmək. O qədər çox ki, böyük işlərimiz; Onu nəql etməyə şerim aciz. M. Müş.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qız — is. 1. Qadın cinsindən olan uşaq, övlad. Yusifin Səlimədən başqa bir oğlu və iki qızı var idi. N. N.. Gəlinlər, qızlar ağır ağır enib qalxırdılar. Ç.. 2. Hədd büluğa çatmış, lakin hələ ərə getməmiş qadın cinsli cavan. Qızlar, oğlanlar yanaşı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtibas — ə. 1) borc alma, istifadə etmə; 2) bir fikri və ya sözü eynilə, yaxud məzmunca başqasından köçürmə; sitat gətirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kitabət — ə. 1) yazı yazma sənəti, yazma; 2) üzünü köçürmə; 3) katib vəzifəsi; katiblik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müsəvvid — ə. sonradan başqasının üzünü köçürməsi üçün qaralama yazan adam yazan, katib …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəql — ə. 1) bir yerlən başqa yerə daşıma; köçürmə; 2) nəyinsə yerini dəyişmə; 3) yazının və s. surətini çıxarma; 4) hekayə, rəvayət, nağıl; 5) bir dildən başqa dilə çevirmə; tərcümə; 6) məsələ, mövzu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”